Cyprus National Championships - CN

Cyprus, May 12-13, 2001

Schedule

  • Day 1 - May 12: Time trials
  • Day 2 - May 13: Road Races

Day 1 - May 12: Time Trials

Elite Men

1 Alexis Charalambous
2 Antonis Antoniou
3 Nikos Dimitriou
4 Andreas Nicolaou
5 Michael Angelos
6 Jonathan Williams
7 Petros Petrakis
8 Christos Kithreotis

Elite Women

1 Elina Sophocleous
2 Maria Soteriou

Day 2 - May 13: Road Race

Elite Men

1 Alexis Charalambous
2 Nikos Dimitriou
3 Antonis Antoniou
4 Pavlos Nikandrou
5 Theodoros Kotopoulis
6 Soteris Stavrou
7 Jonathan Williams
8 Andreas Nicolaou
9 Marios Antoniou
10 Soteris Pogiatjis

Elite Women

1 Elina Sophocleous