Uzbekistan National Championships - CN

Uzbekistan, June 28-July 1, 2001

Schedule

  • Day 1 - June 28: Elite Men Time trial
  • Day 2 - July 1: Elite Men Road Race

Day 1 - June 28: Elite Men Time Trial

Results

1 Artem Shlindov
2 Kahramon Maminov
3 Sergey Bakin
4 Nikolay Kazakbaev
5 Enver Seytmemetov
6 Alexandr Shmidt
7 Ilkhom Ishnazarov
8 Oybek Tilyapov
9 Yuriy Ivoljatov
10 Sergey Babaylov

Day 2 - July 1: Elite Men Road Races

Results

1 Yuriy Plyukhin
2 Artem Shlindov
3 Kahramon Maminov
4 Ilkhom Ishnazarov
5 Enver Seytmemetov
6 Vladimir Tyajelkin
7 Alexandr Shmidt
8 Gleb Jadko
9 Sergey Babaylov
10 Yuriy Ivoljatov