Khazakhstan National Championships - CN

Khazakhstan, June 28-July 1, 2001

2000 Results

Schedule

  • Day 1 - June 28: Elite Men Time trial
  • Day 2 - July 1: Elite Men Road Race

Day 1 - June 28: Elite Men Time Trial

Results

1 Vadim Kravccenko
2 Serguey Drevyanov
3 Pavel Nevdakh
4 Andrei Mizourov (Telekom)
5 Denis Touptchenko
6 Ildar Yunussov
7 Serguei Lavrinenko
8 Konstentin Kuznetsov
9 Dmitry Kim
10 Mikhail Teteriouk

Day 2 - July 1: Elite Men Road Races

Results

1 Andrei Mizourov (Telekom)
2 Serguei Yakovlev (Cantina Tollo)
3 Valery Titov
4 Konstentin Kuznetsov
...
8 Ildar Yunussov
9 Kairat Baigudinov
10 Denis Touptchenko