Japanese National Road Championships - CN

Japan, June 9-10, 2001

2000 Results    Results    Past winners

Road Race

Men's Elite - 180 km

1 Yasutaka Tashiro (Team Bridgestone Anchor)
2 Mitsuteru Tanaka (Aisan Ind.Racing team)
3 Tomoya Kano (Shimano Racing Team)
4 Shinri Suzuki (Shimano Racing Team)
5 Ken Hashikawa (Team Bridgestone Anchor)
6 Kazuya Okazaki
7 Shinichi Fukushima
8 Kyoshi Miura
9 Shinji Suzuki
10 Koki Shinbo

Men's U23

1 Jun Otsuka (Tokai University)

Women Elite

1 Miho Oki
2 Akemi Morimoto
3 Tamamo Nakamura
4 Hiroko Nambu
5 Ayumu Otsuka

Courtesy of Miwako Sasaki

Time Trial

Men's Elite
1 Kakinuma Akira
2 Yoshiyuki Abe (Colpack)
3 Ken Hashikawa
4 Masahiko Mifune (Landbouwkrediet-Colnago)
5 Koki Shinbo
6 Yasuhiro Yamamoto
7 Koji Nagano
8 Shinji Suzuki
9 Hisafumi Imanishi
10 Kaoru Ouchi

Past Winners

2000 Yoshiyuki Abe